Záznam z webinára (DB 848 AD/CME) konanom 17.12.2020 na platforme ZOOM pod názvom:

Zaznelo by na kongrese, ak by nejaký bol, alebo odložené průhonické sympózium „čo trápi pacientov s  epilepsiou ,  alebo  čo spolu  riešia  na  sietiach ” .

PROGRAM WEBINÁRA:

príhovor – Prof. MUDr. Milan Brázdil, PhD.

O čem si pacienti s epilepsií povídají na sociálních sítích

Blok 1 – Epilepsia a STIGMA:
MUDr. Irena Novotná, Prof. MUDr. Milan Brázdil, PhD.

Blok 2 – Epilepsia a KOGNICIA:
MUDr. Silvia Mehešová, Doc. MUDr. Gabriela Timárová, PhD.

Blok 3 – Epilepsia V NOCI:
MUDr. Jana Chamilová, MUDr. Eva Feketeová, PhD.

Diskusia

Odborný garant: MUDr. Eva Feketeová, PhD.

Moderátor: Prof. MUDr. Milan Brázdil, PhD.