• Heslo musí mať minimálnu silu Stredná
    Sila hesla